Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
— jaaak smutno
Reposted frommartrol martrol viazoozia zoozia
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viamisteriousshiver misteriousshiver
1284 0e6f 500
Reposted frompiehus piehus viasercenieszluga sercenieszluga
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viathelifeofdina thelifeofdina
3865 67d2 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
2024 f278
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialost-in-space lost-in-space
7870 4538
Reposted fromusual usual vianiedot niedot

April 15 2017

Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
2507 9736
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vianietutejsza nietutejsza
1389 ed8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialemkove lemkove
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt vialemkove lemkove
9215 17ca
1928 d888 500
Reposted frompiehus piehus viaune-raconteuse une-raconteuse
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viaune-raconteuse une-raconteuse
5481 6bf3
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viausual usual
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viamywonderland mywonderland

March 06 2017

"Life begins at the end of your comfort zone.”

— Neale Donald Walsch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl